De Quakers. beeld van een kleine humanitaire religie met grote invloed

triomf en tragiek van het geweten
Jones, R.M.
De Quakers vertegenwoordigen al meer dan drie eeuwen een religieus-humanitaire levensbeschouwing. Na de roerige tijden van de Hervorming is ze langzaam tot rust gekomen en heeft zij zich weten te ontplooien tot een gewetensvolle godsdienst waarin een diep-religieus gevoel zich moeiteloos weet te verenigen met een liberale levensopvatting waarin de praktijk van de naastenliefde centraal staat. 
Zowel het christendom als maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace en Amnesty International, zijn schatplichtig aan de Quakers. Quakers zijn een ijkpunt voor het menselijk geweten door hun hoge morele standaard. Zij kunnen zich met recht een ethische religie noemen en zijn dan ook de enige godsdienst die ooit de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mochten nemen. 
Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen me op, ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 
Dit zijn geen holle woorden voor de Quakers. Hun eenvoud, hun consequente houding en praktische naastenliefde, hun diepgevoelde religiositeit – het heeft een invloed gehad die doorklinkt in een wereld die een intuïtief respect heeft voor deze oprechte en bescheiden invulling van de hoogste menselijke waarden. In dit boekje wordt de geschiedenis, de religieus-geestelijke houding en het humanitaire werk van de Quakers kritisch belicht. Deze tweede druk is geheel herzien en aangevuld met enkele bijdragen van Rudolf Otto, William James en Joshua Abraham Heschel. 

- De Quakers vertegenwoordigen al meer dan drie eeuwen een religieus-humanitaire levensbeschouwing. 

Na de roerige tijden van de Hervorming is ze langzaam tot rust gekomen en heeft zij zich weten te ontplooien tot een gewetensvolle godsdienst waarin een diep-religieus gevoel zich moeiteloos weet te verenigen met een liberale levensopvatting waarin de praktijk van de naastenliefde centraal staat. 

Zowel het christendom als maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace en Amnesty International, zijn schatplichtig aan de Quakers. Quakers zijn een ijkpunt voor het menselijk geweten door hun hoge morele standaard. Zij kunnen zich met recht een ethische religie noemen en zijn dan ook de enige godsdienst die ooit de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mochten nemen. Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. 

Ik was een vreemdeling, en jullie namen me op, ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 

Dit zijn geen holle woorden voor de Quakers. Hun eenvoud, hun consequente houding en praktische naastenliefde, hun diepgevoelde religiositeit – het heeft een invloed gehad die doorklinkt in een wereld die een intuïtief respect heeft voor deze oprechte en bescheiden invulling van de hoogste menselijke waarden. In dit boekje wordt de geschiedenis, de religieus-geestelijke houding en het humanitaire werk van de Quakers kritisch belicht.