Titel:Het heilige
Auteur:Mircea Eliade
Prijs:€ 22,50
 
Samenvatting:Het heilige en het dagelijkse bestaan. Een onderzoek naar het wezen van religie.

In de prestigieuze en succesvolle Fenomenologische Bibliotheek verschijnt een nieuwe vertaling van Mircea Eliade Het heilige en het dagelijkse bestaan.

Eliade positioneert dit werk nadrukkelijk in contrast met Het heilige van Rudolf Otto. Hij schrijft: ‘Begiftigd met een groot psychologisch inzicht en gesteund door zijn tweeledige opleiding als theoloog en godsdiensthistoricus, slaagde Rudolf Otto erin de inhoud en de specifieke kenmerken van de religieuze ervaring, de confrontatie met het numineuze te isoleren. De analyses van Otto hebben hun waarde behouden en de lezer zal gebaat zijn bij lezing en overdenking van zijn werk. Wij kiezen echter voor een andere route en proberen het verschijnsel ‘het heilige’ in al zijn complexiteit weer te geven, het heilige als geheel. En de eerste omschrijving die we van het heilige kunnen geven is dat het een tegenstelling vormt met het leven van alledag.’

Mircea Eliade roept in dit inmiddels klassieke werk de antieke wereld op die nog geen scheiding kende tussen het heilige en het alledaagse. Het dagelijkse leven was ingebed in het heilige. 

Eliade schetst een wereld van betekenissen achter betekenissen en laat in dit meesterwerkje met veel overtuigende voorbeelden zien hoe inhoud en structuur van ons onbewuste verbazingwekkende overeenkomsten vertonen met de mythologieën van álle volkeren op aarde. 

Hiermee sluit Eliade aan bij het gedachtegoed van Gustav Jung, Rudolf Otto en A. J. Heschel.
Het religieuze met zijn rituelen en symbolen bepaald nog steeds het leven van de mens. Zelfs de huidige maatschappij berust op religieuze structuren.
 
Categorie:Godsdienstfilosofie