Eva Kessler: Liefdevol opvoeden, een kunst
Eindredactie.: Daniël Mok

€ 14,50

Liefdevol opvoeden, een kunst

Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren

De auteur, moeder van twee volwassen kinderen, kreeg bekendheid door haar lezingen. Sinds 1993 werkt zij als pedagogisch consulente en is zij adviseur voor orthopedagogische en kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. 

Zij geeft veel voorbeelden van opvoedingssituaties en bespreekt ze uitgebreid, bijvoorbeeld veiligheid, het verleggen van grenzen, liegen, machtspelletjes enzovoort. Op een positieve toon neemt de auteur ons mee langs allerlei obstakels die ouders kunnen tegenkomen bij de opvoeding en hoe zij daarmee omgaan. Daar hoort ook bij de grenzen verleggen en proberen je goede humeur te bewaren. De schrijfster bespreekt de opvoeding tot aan de adolescentie (ca. 16-20 jaar). Uitgangspunten daarbij zijn steeds het stimuleren van zelfvertrouwen en het mogen ontladen van emoties. Men gaat uit van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Wat ook belangrijk is, is dat ouders het kunnen opbrengen om liefde en aandacht aan de kinderen te geven die zij onder hun hoede hebben. 

Het boek is bedoeld voor ouders, docenten en leidinggevenden binnen organisaties voor kinderopvang. Achterin een literatuurlijst. 

William James, Vormen

William James: Vormen van religieuze ervaring

€ 24,90

Een onderzoek naar de aard van de mens

Een licht gewijzigde herdruk onder een andere titel van de vertaalde lezingen over de diversiteit aan religieuze ervaringen die voor het eerst in 1902 in het Engels verschenen. De voorlaatste druk in het Nederlands verscheen in 2003; de nieuwe druk is met name verschillend van de vorige op relatieve vertalingtechnische punten, en kan doordat de paginering gelijkloopt met de eerdere druk er gemakkelijk naastgehouden worden. De auteur van dit boek (1842-1910) was arts, psycholoog en filosoof en pionier op het gebied van de godsdienstpsychologie. Door dit boek is hij zeer bekend en veelgelezen geworden, ook door een breed publiek. Dit boek is een klassieker. Gelet op de grote interesse voor allerlei vormen van godsdienst, een boek dat zeker op belangstelling kan rekenen.

Aan de hand van een unieke collectie autobiografisch materiaal van personen met een verschillende religieuze achtergrond analyseert James de religieuze gevoelens die de mens in zijn innerlijk leven ervaart. Hij bespreekt de werkelijkheid van het onzichtbare, de optimistische en pessimistische religieuze houding, de innerlijke tweestrijd, de zieke ziel, hergeboorte en heiligheid. Mystiek benadert James voor het eerst als een eigensoortige menselijke ervaring die niet herleid kan worden tot andere psychische ervaringen of verschijnselen. Kerk en dogma laat hij buiten deze zorgvuldige filosofische en psychologische studie: het gaat bij James over onze werkelijkheidbeleving, ons gedrag en vooral ons gevoel en intuïtie. De schrijftrant van William James is tegelijk helder, principieel en objectief, én persoonlijke betrokken. Zijn ironie kruidt telkens het betoog en je hebt al lezend voortdurend het gevoel te maken te hebben met een groot denker en een groot schrijver.

 

William James: De wil om te geloven

€ 24,90

De wil om te geloven & religieus vertrouwen en het recht om te geloven en andere populair-filosofische essays

Over het onmiskenbare recht op vertrouwen.

In deze essays, onder de titel De wil om te geloven, bespreekt William James eerst de onderlinge verbanden tussen geloof, wil en verstand. Hij onderzoekt vragen zoals: Hoe geloven mensen? Hoe kleuren verstandelijke overwegingen het geloof? In hoeverre bepalen buitenredelijke elementen zelfs onbuigzame en logische redeneringen? Kans tegenover ontkenning van de vrije wil, vrije wil tegenover het noodlot, pluralisme tegenover monisme worden in opeenvolgende essays besproken. Deze opstellen van de belangrijkste Amerikaanse filosoof en psycholoog zijn makkelijk te begrijpen en toch briljant en indringend. Ze zijn speciaal geschreven voor niet-deskundigen en hebben door de jaren heen hun glans behouden. Het is prikkelende lectuur voor lezers die zich bezighouden met belangrijke levensvragen.

Beroemde klassieker eindelijk vertaald

‘Verzorgde uitgave van een aantal klassieke essays van de Amerikaanse pragmatistische filosoof William James die cirkelen rondom religieus geloof; de gekozen essays zijn met name gericht op de legitimiteit daarvan. James betoogt dat het een persoonlijk recht is om op eigen risico te geloven. Wetenschap en filosofie zouden dit moeten erkennen en niet moeten proberen om met naturalistische verklaringen de ervaringen van gelovigen te ontluisteren. Naast een vertaling van The will to believe zijn in deze bundel ook opgenomen Is het leven de moeite waard?Het gevoel van rationaliteit, Reflexhandeling en theïsme en Religieus vertrouwen en het recht om te geloven. Dit laatste essay is, zo verantwoordt de uitgever zijn keuze, ‘opgenomen omdat de lezers hierin de weerklank van het veel oudere The will to believe zullen bemerken’. James’ essays verschijnen voor het eerst in Nederlandse vertaling. Peter Sloterdijk schreef het voorwoord en prettig leesbaar essay van Hein van Dongen is als nawoord opgenomen. Met begrippenlijst en register.’

The will to believe