4e geheel herziene druk 2011 

ISBN: 9789080730052

Author: Benedictijns tijdschrift 06/01 
Date:   03-08-06 12:16


Abraham Joshua Heschel God zoekt de mens. Een filosofie van het jodendom
Amsterdam, Abraxas 2005. 
XVIII-480 blz. € 29,90. ISBN 908073005X. 


Abraham Joshua Heschel (1907-1972) is een profetische gestalte in onze eigen tijd. 

Hij is te beschouwen als de evenknie en opvolger van Martin Buber (1878-1965) en stamt uit dezelfde chassidische traditie. Zijn boeken blijven inspirerend voor het gebed. Samen met Buber ontwikkelde hij de filosofie van de dialoog, maar terwijl Buber deze zag als ich und Du spreekt Heschel van Ich und du, omdat het voor hem niet de mens is die God zoekt maar primair de Eeuwige die de mens zoekt. 
Typerend voor de verinnerlijking waarop Heschel attendeert, is een uitspraak van zijn voorvader rabbi Baäl Shem Tov: 
«Als een mens kwaad heeft gezien, laat hij daar dan niet moeilijk over doen, zodat hij zich bewust kan worden van zijn eigen kwaad en daar dan aan kan gaan werken. Want wat hij gezien heeft is ook binnenin hem.» 
Zijn wereldreputatie als wijsgeer bouwde Heschel op in Amerika, waar hij na zijn vlucht uit Polen is blijven wonen. Weinig joden zullen hem als woordvoerder van hun zaak beschouwen. Zijn zaak was de waardigheid van de mens en de glorie van de God van Israël. Hij liep naast Martin Luther King in diens strijd voor rechtvaardigheid, hij verzette zich tegen de oorlog van de VS in Vietnam. In dit filosofisch hoofdwerk denkt hij na over het getuigenis van Israëls profeten en probeert daarin Gods aanwezigheid in onze wereld te verstaan. 
In 1986 verscheen een vertaling van dit werk bij De Haan in Houten. Daniël Mok vertaalde het opnieuw om het uit te geven in zijn mooie Fenomenologische Bibliotheek.

GM
Benedictijns Tijdschrift 2006/1
____________________________________________________________

De mens is niet alleen

ISBN 9789043518932


Abraham Joshua Heschel is een van de grootste Joodse denkers van de 20ste eeuw. 

In dit boek beschrijft hij hoe de mens in de loop van de geschiedenis ervaring is gaan krijgen van een zich openbarende God. Puttend uit Bijbelse en Joodse bronnen voert hij pleidooi voor een universele godsbeleving die consequenties heeft voor hoe we als mensen met elkaar omgaan.

Uitgeverij Kok, Kampen 2011